Inici - Manifest davant la proposició de Llei de l'Esport i l'Activitat Física de Catalunya

SECTOR DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA DE CATALUNYA

ESPORT NO FEDERAT
0%
ESPORT FEDERAT
0%

Els agents que signen aquest manifest representem a gran part de la població que practica algun esport i/o activitat física a Catalunya, tant des del sector públic com des del sector privat (associatiu i empresarial) Ens veiem amenaçats davant una Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física que pretén establir un nou marc de gestió i control amb una clara voluntat excloent, intervencionista i recaptatòria.

Denunciem la manca de consens amb el sector del text de la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya.

ESPORT SOM TOTS

ENS MOBILITZAREM PERQUÈ:

No es privatitzi el sector públic de l’esport i l’activitat física de Catalunya i s’elimini tot l’articulat referent a la creació de la UEC i les seves funcions públiques delegades.

Es potenciïn i s’ampliïn les funcions i la representativitat sectorial de la Comissió Directiva del Consell Català de l’Esport, actual òrgan consultor de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de Catalunya.

No inclogui l’obligatorietat de la llicència esportiva general i la seva assegurança vinculada, en entendre que aquesta és una barrera d’accés a la pràctica d’esport i activitat física.

No inclogui cap impost d’”esdeveniments de massa”, perquè Catalunya serà menys competitiva que la resta de comunitats autònomes.

No es privatitzi el sistema de finançament per al foment de l’esport i l’activitat física.

Es posi en valor l’impacte econòmic del sector esportiu i de l’activitat física, que actualment ja representa més del 2% del PIB, mitjançant un nou sistema de finançament de l’esport i l’activitat física més estable i potent que ajudi a desenvolupar amb èxit totes les polítiques de promoció, participació i foment de l’esport i de l’activitat física de Catalunya.

Es tinguin en consideració a tots els agents representatius del sector esportiu i de l’activitat física i que els grups parlamentaris introdueixin a la Proposició de Llei les esmenes oportunes que garanteixin una llei moderna i preparada per afrontar els reptes de futur de l’esport i l’activitat física del segle XXI a Catalunya, d’acord amb aquest set punts.

SECTOR DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA DE CATALUNYA

ESPORT NO FEDERAT
0%
ESPORT FEDERAT
0%

Denunciem la manca de consens amb el sector del text de la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya.

ESPORT SOM TOTS

Els agents que signen aquest manifest representem a gran part de la població que practica algun esport i/o activitat física a Catalunya, tant des del sector públic com des del sector privat (associatiu i empresarial) Ens veiem amenaçats davant una Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física que pretén establir un nou marc de gestió i control amb una clara voluntat excloent, intervencionista i recaptatòria.

ENS MOBILITZAREM PERQUÈ:

No es privatitzi el sector públic de l’esport i l’activitat física de Catalunya i s’elimini tot l’articulat referent a la creació de la UEC i les seves funcions públiques delegades.

Es potenciïn i s’ampliïn les funcions i la representativitat sectorial de la Comissió Directiva del Consell Català de l’Esport, actual òrgan consultor de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de Catalunya.

No inclogui l’obligatorietat de la llicència esportiva general i la seva assegurança vinculada, en entendre que aquesta és una barrera d’accés a la pràctica d’esport i activitat física.

No inclogui cap impost d’”esdeveniments de massa”, perquè Catalunya serà menys competitiva que la resta de comunitats autònomes.

No es privatitzi el sistema de finançament per al foment de l’esport i l’activitat física.

Es posi en valor l’impacte econòmic del sector esportiu i de l’activitat física, que actualment ja representa més del 2% del PIB, mitjançant un nou sistema de finançament de l’esport i l’activitat física més estable i potent que ajudi a desenvolupar amb èxit totes les polítiques de promoció, participació i foment de l’esport i de l’activitat física de Catalunya.

Es tinguin en consideració a tots els agents representatius del sector esportiu i de l’activitat física i que els grups parlamentaris introdueixin a la Proposició de Llei les esmenes oportunes que garanteixin una llei moderna i preparada per afrontar els reptes de futur de l’esport i l’activitat física del segle XXI a Catalunya, d’acord amb aquest set punts.